Känsloresan

KÄNSLORESAN

Här och nu

Under Känsloresan jobbar vi med känslor som finns "här och nu" och som ställer till med besvär för Dig. Det kan vara känslor som ilska, ledsamhet, sorg, skam, skuld, rädsla mm.

Foto Anneli Cederholm

Undanträngda händelser och känslor från barndomen försvinner aldrig, de finns kvar i kroppen och om de förblir obearbetade leder de till besvär. Om du t.ex känner ilska som är svår att kontrollera och du har ingen aning om varifrån den kommer eller varför. Då kan du ha projicerat undanträngda händelser med tillhörande känslor på ilska.

Genom att medvetandegöra problem och begränsningar öppnar vi upp för en ökad förståelse för vårt inre. Traumatiska händelser, som vi ofta är omedvetna om, kommer upp till ytan. De bearbetas sedan av ditt undermedvetna och din kropp för att till sist försvinna. Känsloresan är därför en utmärkt metod att använda för att nå ökad självkännedom.

Vi inleder med ett samtal, där vi bl.a pratar om syftet med sessionen. Sedan får du en lång, djup avslappning och därefter jobbar vi med den känsla som i dagsläget ger dig mest besvär. Du får känna känslan och uppleva tillhörande händelser med eventuella personer.

Det är mycket viktigt att du tillåter dig att känna de känslor som kommer upp, då hjälper du dig själv på bästa sätt. Vi fortsätter sedan att jobba oss igenom de känslor som ligger under, för att slutligen komma till den händelse som är orsaken till t.ex ilskan.

Oftast behövs enbart en behandling för att finna orsaken och bearbeta händelserna och känslorna. Därefter tar kroppen hand om läkeprocessen.

Känsloresan tar upp till tre timmar.

Vid frågor, funderingar eller bokning, kontakta mig gärna genom att ringa eller skicka mail.

Varmt välkomna!

© Inre Harmoni 2020 All rigths reserved