Progression - Framåt i detta liv

PROGRESSION - FRAMÅT I DETTA LIV

Progression betyder att gå framåt

Under en Progression framåt i detta liv går Du till kommande händelser i Ditt nuvarande liv som Du vill få vetskap om.

Genom att gå in i framtiden kan du ta reda på vilken väg som blir bäst om du står inför ett stort val, hur ditt liv ser ut om 5, 10 eller 15 år och hur du lättast gör upp med Karma.

Vi inleder med ett samtal, där vi bl.a pratar om syftet med Progressionen. T.ex om du vill veta hur ditt liv ser ut om 5 år och vad du behöver göra för att lättast ta dig dit och få det som du vill ha det. Sedan får du en lång, djup avslappning, för att därefter ledas framåt i detta liv till händelser som du vill undersöka. Ditt undermedvetna vet exakt vad du behöver för att få den bästa hjälpen.

Du är fullt medveten under hela sessionen och kommer ihåg och upplever allting själv och berättar för mig. Jag är med hela vägen som frågeställare och guide och skriver ner det du berättar. Under en Progression jobbar vi med att uppleva och känna känslor. Det kan vara undanträngda känslor som idag hindrar dig från att komma vidare och dit du vill. Genom att uppleva och känna känslorna fullt ut blir det lättare för dig att möta framtiden. Vi avslutar med ett samtal.

OBS! Finns det något bakåt i tiden, i Barndomen eller Tidigare liv, som du behöver få vetskap om, så hamnar du där. Det är ditt undermedvetna som bestämmer vad du ska få uppleva och ditt undermedvetna har alltid sista ordet. Det är fullt möjligt att sedan gå framåt i tiden, beroende på hur sessionen utvecklar sig.

En Progression framåt i detta liv tar upp till tre timmar.

Vid frågor, funderingar eller bokning, kontakta mig gärna genom att ringa eller skicka mail.

Varmt välkomna!

© Inre Harmoni 2020 All rights reserved