Progression - Kommande liv

PROGRESSION - KOMMANDE LIV

Progression betyder att gå framåt

Under en Progression till kommande liv går Du till händelser i framtida liv som Du vill få vetskap om.

Genom att besöka kommande liv kan du få reda på vad du i ditt nuvarande liv kan göra för att underlätta i kommande liv. Det kan gälla sjukdomar, Karma eller din personliga och andliga utveckling.

Vi inleder med ett samtal, där vi bl.a pratar om syftet med Progressionen. T.ex om du vill veta vad du kan göra för att hjälpa din andliga utveckling framåt. Sedan får du en lång, djup avslappning, för att därefter ledas till kommande liv och de händelser som du vill undersöka. Ditt undermedvetna vet exakt vad du behöver för att få den bästa hjälpen.

Du är fullt medveten under hela sessionen och kommer ihåg och upplever allting själv och berättar för mig. Jag är med hela vägen som frågeställare och guide och skriver ner det du berättar. Under en Progression jobbar vi med att uppleva och känna känslor. Genom att plocka fram undanträngda känslor, och uppleva och känna dom fullt ut, hjälper du både ditt nuvarande och kommande jag. Vi avslutar sessionen med ett samtal.

OBS! Finns det något bakåt i tiden, i Barndomen eller Tidigare liv, som du behöver få vetskap om, så hamnar du där. Det är ditt undermedvetna som bestämmer vad du ska få uppleva och ditt undermedvetna har alltid sista ordet. Det är fullt möjligt att sedan gå framåt i tiden, beroende på hur sessionen utvecklar sig.

En Progression till kommande liv tar upp till tre timmar.

Vid frågor, funderingar eller bokning, kontakta mig gärna genom att ringa eller skicka mail.

Varmt välkomna!

© Inre Harmoni 2020 All rights reserved