Regression - Barndomen

REGRESSION - BARNDOMEN

Regression betyder tillbakagång

Under denna Regression går Du tillbaka till händelser och upplevelser som kan härledas från Din Barndom.

Genom att medvetandegöra problem och begränsningar öppnar vi upp för en ökad förståelse för vårt inre. Traumatiska händelser, som vi ofta är omedvetna om, kommer upp till ytan under en Regression. De bearbetas sedan av ditt undermedvetna och din kropp för att till sist försvinna. Regression är därför en utmärkt metod att använda för att nå ökad självkännedom.

Vi inleder med ett samtal, där vi bl.a pratar om syftet med regressionen. T.ex ett problem som du har, som du vill finna en lösning på. Sedan får du en lång, djup avslappning, för att sedan ledas ner till barndomen och de händelser som du vill undersöka. Ditt undermedvetna vet exakt vad du behöver för att få den bästa hjälpen.

Du är fullt medveten under hela sessionen och kommer ihåg och upplever allting själv och berättar för mig. Jag är med hela vägen som frågeställare och guide och skriver ner det du berättar. Vi jobbar mycket med att uppleva och känna känslor. Det är undanträngda känslor som ger upphov till de besvär vi har. Genom att uppleva känslorna fullt ut blir det lättare att lösa upp problemet.

Oftast får du svar på det du ber om, ibland blir det svar på något annat. Det är ditt undermedvetna som går in och visar dig det som är viktigast för dig att få vetskap om.

Oftast behövs det enbart en behandling för att finna orsaken och bearbeta händelserna och känslorna. Därefter tar kroppen hand om läkeprocessen.

OBS! Det är ditt undermedvetna som bestämmer vad du ska få uppleva och ditt undermedvetna har alltid sista ordet.

En Regression till Barndomen tar upp till tre timmar.

Vid frågor, funderingar eller bokning kontakta mig gärna genom att ringa eller skicka mail.

Varmt välkomna!

© Inre Harmoni 2020 All rights reserved